Работилница за Свети Валентин.Икебана и вино!Икебана и вино!Запишете се сега!

    Мирослава Иванова - Хосен

"Много ми харесва да правя икебана, тя е моят „икигай“. Това е японско понятие, което открих миналата година. Означава да правиш нещо, което обичаш, през това време часовникът като че ли спира, и правиш най-доброто, на което си способен.

Когато започвах с икебана си мислех, че няма да имам достатъчно време за икебана, но сега това е любимото ми занимание, времето за икебана минава неусетно, и се наслаждавам на всеки миг."

През последните 7 години Мирослава се занимава усилено с изкуството икебана.
След като преминава през сериозно обучение по икебана към Согецу, най-модерната школа по икебана в Япония, тя завършва преподавателско ниво.


От м. март 2017г. е лицензиран преподавател по икебана към школа Согецу и е член на
Sogetsu Teachers Association.
Мирослава е и председател на Sogetsu Sofia study group към Sogetsu School of Ikebana Tokyo в България.

Miroslava Ivanova - Hosen