Изложба на икебанаЗимна цветна приказкаЗимна цветна приказка - Пловдив, 28-31.01.2021г.

Работилница за Цветница 21.04.2019г.

Работилници, Работилници за деца